Gwarancje

Przedłużona Gwarancja jest to produkt ubezpieczeniowy, którego celem jest pokrycie kosztów samoistnych usterek lub awarii sprzętu AGD/RTV/FOTO/IT, które wystąpiły po wygaśnięciu gwarancji producenta lub rękojmi sprzedawcy, co oznacza że po zakończeniu gwarancji producenta lub sprzedawcy, w razie awarii Klient nie poniesie kosztów naprawy nawet przez 3, 4 lub 5 lat.

Wystarczy złożyć podpis na polisie i zapłacić składkę, a w razie awarii – jeden telefon do Centrum Autoryzacji Szkód (numer telefonu znajduje się na polisie) spowoduje, że sprzętem zajmie się jeden z kilkuset doskonale przygotowanych punktów serwisowych. Awaria zostanie szybko usunięta lub klient otrzyma nowy sprzęt.

Objęty ubezpieczeniem sprzęt chroniony jest od skutków awarii spowodowanych przyczynami wewnętrznymi pochodzenia:

 • mechanicznego,
 • elektrycznego,
 • elektronicznego,
 • pneumatycznego lub hydraulicznego


Ubezpieczenie Przedłużonej Gwarancji pokrywa koszty:


1. Dla sprzętu o wadze poniżej 10 kg – koszty części i robocizny, Klient osobiście przekazuje sprzęt do wskazanego serwisu lub sklepu.
2. Dla sprzętu powyżej 10 kg oraz dla sprzętu w zabudowie – koszty części i robocizny oraz koszty dojazdu technika - Centrum Autoryzacji Szkód umawia Klienta z technikiem na naprawę sprzętu w domu, w dogodnym dla Klienta terminie.

lub

1.Wymianę sprzętu na nowy jeżeli:

 • dokonanie naprawy ubezpieczonego sprzętu jest niemożliwe ze względów technicznych, o czym każdorazowo decyduje Centrum Autoryzacji Szkód, lub
 • koszt naprawy sprzętu jest wyższy niż cena detaliczna nowego sprzętu, wskazanego przez Centrum Autoryzacji Szkód, w granicach sumy ubezpieczenia sprzętu

Ubezpieczyciel pokrywa 100% kosztów naprawy do wysokości sumy ubezpieczenia czyli ceny zakupionego sprzętu. Kwota ta stanowi górną granicę odpowiedzialności dla jednego wypadku w okresie ubezpieczenia. Oznacza to, że jeżeli w okresie ubezpieczenia dojdzie do kilku wypadków to górnym limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla każdego z nich jest cena zakupu sprzętu. A co najważniejsze suma ubezpieczenia nie ulega zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania czyli, że po każdej szkodzie suma ubezpieczenia dalej wynosi tyle co przed szkodą.

Koszty naprawy urządzenia wynoszą od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Cena polisy jest zazwyczaj kilkanaście razy niższa. Z badań przeprowadzonych w krajach Europy Środkowej i Północnej przeprowadzonych na podstawie zgłoszeń napraw wynika, że co trzecia lodówka i pralka wymagają naprawy w ciągu 5 lat od zakupu:

 • Rodzaj sprzętu Pralka - cena zakupu 1399
 • Rodzaj usterki Wymiana bębna pralki
 • Koszt naprawy 700 zł
 • Okres ubezpieczenia + 3 lata EXTRA
 • Opłata z tytułu ubezpieczenia 280 zł
 • Opłata miesięczna TYLKO 7,50 zł
 • Opłata dzienna TYLKO 0,24 zł

Co trzeci płaski telewizor wymaga naprawy w ciągu 5 lat od zakupu:

 • Rodzaj sprzętu Telewizor LCD 32” - cena zakupu 1600
 • Rodzaj usterki Wymiana ekranu LCD
 • Koszt naprawy 2500 zł
 • Okres ubezpieczenia + 3 lata EXTRA
 • Opłata z tytułu ubezpieczenia 320 zł
 • Opłata miesięczna TYLKO 9 zł
 • Opłata dzienna TYLKO 0,3 zł


Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje m. in.:


 • Szkód wyrządzonych umyślnie
 • Wymiany części podlegających normalnemu zużyciu i okresowej wymianie w związku z eksploatacją ubezpieczonego sprzętu, w tym baterii, akumulatorów, lamp do projektorów, itp.
 • Kosztów uszkodzeń sprzętu powstałych podczas wszelkich transportów sprzętu
 • Zmian estetycznych, wgnieceń, zadrapań, odbarwień oraz innych, które nie mają wpływu na funkcjonowanie sprzętu
 • Zagubienia lub utraty sprzętu na skutek kradzieży, rabunku lub włamania
 • Usterek spowodowanych działaniem wirusów komputerowych, oprogramowania komputerowego lub wadliwym funkcjonowaniem na skutek powyższych czynników
 • Kosztów ekspertyzy, jeżeli nie wystąpiła szkoda w rozumieniu Warunków Ubezpieczenia.


Koniec ochrony ubezpieczeniowej


Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się w odniesieniu do poszczególnych ubezpieczonych sprzętów:

 • z dniem upływu ochrony ubezpieczenia
 • z dniem wymiany sprzętu przez Ubezpieczającego w ramach gwarancji producenta lub sprzedawcy bez powiadomienia Ubezpieczyciela o jej dokonaniu. W przypadku powiadomienia Ubezpieczyciela o wymianie odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje nowy sprzęt
 • z dniem wymiany ubezpieczonego sprzętu na nowy


 
 
 

Nasze sklepy

Salon INGA
86-005 Białe Błota, ul.Szubińska 12
tel.52 581 14 95, kom. 883 708 910
e-mail bialeblota@ingasklep.pl
SPRAWDŹ NA MAPIE
Galeria INGA
86-050 Solec Kujawski, ul.Piastów 1b
tel.52 324 21 64, kom.883 744 510
e-mail ingasolec@ingasklep.pl
SPRAWDŹ NA MAPIE

Oferty specjalne

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij