Raty

Warunki udzielenia kredytu ratalnego:

1. Warunkiem pozwalającym Klientowi na zaciągnięcie kredytu jest łączne posiadanie:

a) obywatelstwa polskiego,
b) pełnej zdolności do czynności prawnych,
c) stałych źródeł dochodów uzyskiwanych z tytułu

  • umowy o pracę,
  • działalności gospodarczej,
  • prowadzenia gospodarstwa rolnego,
  • emerytury,
  • renty,
  • zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych,
  • innych uzgodnionych indywidualnie z wybranym bankiem.

d) zdolności kredytowej,
e) stałego miejsca zameldowania w Polsce.

2. Wymagane dokumenty.

Aby dokonać zakupu na raty w należy przedłożyć:

a) dowód osobisty
b) drugi aktualny dokument tożsamości(nieobowiązkowy)np.: prawo jazdy, paszport, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja służbowa ze zdjęciem, legitymacja emeryta/rencisty, książeczka wojskowa.
c) dokument poświadczający fakt uzyskiwania stałych dochodów.

W zależności od źródła uzyskiwanego dochodu dokumentami tymi są:

a) zatrudnieni na podstawie umowy o pracę: aktualne zaświadczenie o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ostatnie 3 miesiące
b) emeryci : ostatni odcinek emerytury lub ostatnia waloryzacja
c) renciści: ostatni odcinek renty, decyzja o przyznaniu świadczenia
d) prowadzący gospodarstwo rolne: Zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa lub nakaz płatniczy oraz ostatni dowód opłacenia składki KRUS lub ostatni dowód wpłaty podatku rolnego
e) prowadzący działalność gospodarczą: wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz dowody wpłaty podatku dochodowego lub ubezpieczenia społecznego za ostatnie trzy miesiące (wymagane posiadanie telefonu stacjonarnego w miejscu prowadzenia działalności)
f) inne źródła dochodu: Według indywidualnych ustaleń.


Plik do pobrania: Zaświadczenie o zatrudnieniu

Nasze sklepy

Salon INGA
86-005 Białe Błota, ul.Szubińska 12
tel.52 581 14 95, kom. 883 708 910
e-mail bialeblota@ingasklep.pl
SPRAWDŹ NA MAPIE
Galeria INGA
86-050 Solec Kujawski, ul.Piastów 1b
tel.52 324 21 64, kom.883 744 510
e-mail ingasolec@ingasklep.pl
SPRAWDŹ NA MAPIE

Oferty specjalne

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij